leo

ucb
bmsdano

gsk
mer

phi


dan

fr / en / es / ru / nl / de

Waarin onderscheidt Scholl Language Solutions zich van andere vertaalbureaus?

François Scholl

Sinds 1987 werkt François Scholl uitsluitend voor de farmaceutische industrie en haar leveranciers. Hij spitst zich toe op een enkel gebied: een dienstverlening die tegemoet komt aan uw specifieke behoeften.

We werken met een netwerk van vertalers en wetenschappelijke redacteurs over heel de wereld die hetzij op freelance basis hetzij exclusief voor ons werken. Sommige medewerkers zitten in de research, andere hebben een eigen praktijk en nog andere houden zich enkel bezig met vertalen.
We bieden nagenoeg alle combinaties van talen aan, waaronder Arabisch, Hebreeuws, oosterse en Oost-Europese talen. Voor de talen van de EU beschikken we over een grote capaciteit tegen competitieve prijzen.

Meer informatie over een aantal van onze collegae >>>

Vele bureaus maken niet graag de identiteit van hun vertalers bekend uit schrik dat de cliënt zou vaststellen hoe hoog de winstmarge is... maar vaak ook omdat de gebruikelijke verkoopsargumenten wat de wetenschappelijke opleiding en de moedertaal betreft niet steeds overeenstemmen met de werkelijkheid.
Scholl Language Solutions deelt u zo u dat wenst, graag de namen en het curriculum van de vertalers mee, en voor de meeste talen kunnen wij u rechtstreeks in verbinding brengen met de persoon die verantwoordelijk is voor uw document.

Vanaf de offerte tot de levering wordt uw opdracht door een en dezelfde medewerker behandeld. Zo voorkomen we fouten die vaak door vertaalbureaus worden gemaakt, namelijk doordat ze een vertaler kiezen volgens het toeval of louter op grond van diens beschikbaarheid.
Wij trachten steeds de persoon te kiezen die zich het best voor de opdracht leent. De tekst wordt steeds door een tweede persoon nagelezen en we staan open voor uw commentaar en voorstellen. In de mate van het mogelijke zorgen we ervoor dat de follow-up van uw documenten op lange termijn steeds door dezelfde persoon wordt verzekerd opdat de stijl en de terminologie coherent zouden blijven.

Gebruiksaanwijzingen, productmonografieën, studieprotocollen, rapporten van deskundigen, case report forms, wetenschappelijke artikels, registratiedossier, promotiemateriaal, opleidingsmateriaal, fabricagemethoden, beoordeling van de validiteit, standaardvoorschriften, tolken bij conferenties en vergaderingen.
We hebben opdrachten uitgevoerd met betrekking tot talrijke producten uit de onderstaande indicatieterreinen: allergie, luchtwegaandoeningen, ziekte van Alzheimer, hart- en vaatziekten, kanker, pijn, diabetes, epilepsie, erectiestoornissen, depressie, obsessieve-compulsieve stoornis, fobie, reuma, osteoporose, HIV, contraceptie, vaccins, medische instrumenten ....

We beschikken over de belangrijkste tekstverwerkers en grafische software (Word, Powerpoint, Excel, PageMaker, QuarkXPress,...) voor PC en Mac. Alle documenten worden in de oorspronkelijke lay-out of volgens uw instructies geleverd.

We verbinden ons ertoe alle wetenschappelijke en commerciële informatie die ons in het kader van onze samenwerking wordt toevertrouwd, met absolute vertrouwelijkheid te behandelen. Alle door u geleverde of door ons vertaalde documenten worden na een zekere tijd vernietigd. We geven principieel enkel opdrachten aan partners die we persoonlijk kennen en met wie we een overeenkomst hebben afgesloten.

Naast onze vertaaldiensten kunnen we nog andere diensten verlenen dankzij onze contacten in de wereld van de communicatie: grafische designers, drukkerijen, reclamebureaus (Parijs, Brussel en Zürich), audiovisuele productie (Basel), uitgevers (Parijs) en CROs (Parijs, Barcelona en München).

Meer dan 50 farmaceutische firma’s, uitgevers van medische boeken en reclamebureaus in zeven landen schenken ons reeds hun vertrouwen. Aarzel niet om ons een actuele lijst van cliënten te vragen die kunnen getuigen van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Getuigenissen

 

 

 

fr / en / es / ru / nl / de